ติวเข้มพาณิชย์นาวี

เส้นทางสู่ความฝันเข้าเตรียมทหาร

             เส้น ทางสู่ความฝัน P.K.Cadet  ติวเข้มคอร์สนี้เป็นการร่วมมือกันของอาจารย์ทีมีประสบการณ์ยาวนานในการสอน จากโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่าทัพ จะเป็นผู้ควบคุมดูแลน้องๆ โดยการสอนและแนะนำแนวทางในการสอบจากประสบการณ์จริงของพี่ๆ นายทหารทุกท่าน ในการสอบทุกๆ รอบ เป็นสถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหารทีให้ ความรู้ ความพร้อม และความสำเร็จ

ด้านวิชาการ จากความชำนาญของคณะอาจารย์ในการสอนติวเพื่อเข้าสอบ เน้นเทคนิคพิเศษ เคล็ดลัด เฉพาะในการสอบเข้าเตรียมทหาร มีการทำข้อสอบเก่า เฉลย วิธีคิดแบบง่ายๆ และรวมทั้งแนวข้อสอบปีที่ผ่านมา

ด้านพลศึกษา พี่ๆ จากทั้ง 4 เหล่าทัพ จะเตรียมความพร้อมของร่างกายให้กับน้องๆ สอนวิธีฝึกร่างกาย ว่ายน้ำ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมตัวก่อนผู้สอบคนอื่นๆ รวมถึงเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์ของทั้ง 4 เหล่าทัพ

คอร์สและหลักสูตรการเรียน
หลักสูตรการสอนคอร์สเข้มข้น มุ่ง สู่…โรงเรียนเตรียมทหารห้องเรียนปรับอากาศ ห้องพักและอุปกรณ์การนอนเหมือนกับ โรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อสร้างความคุ้นเคย ฝึกพลศึกษา ว่ายน้ำ (จนจบหลักสูตร)
 และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ตลอดจนพาไปทัศนศึกษาหน่วยงานราชการทหาร
บริการอาหาร  ที่พัก  ซักรีดฟรี (ยกเว้นคอร์สไป-กลับ)
ทางสถาบันจะทำการสมัครสอบให้ทั้ง 4 เหล่า พร้อมพาไปสอบ!